jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

1 .Inleiding.

Dit is het jaarverslag over het verenigingsjaar 2021 en zijn samengevat de activiteiten en gebeurtenissen van de Ouderenvereniging/KBO Herkenbosch. Door de corona pandemie zijn heel veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de RIVM regels. De 1.5. meter afstand is de bottleneck voor alle activiteiten waar grote aantallen leden bij aanwezig zouden zijn. Deze maatregelen zijn 25 september versoepeld.

Sommige leden zullen terugkijken op een vreugdevol jaar met persoonlijk geluk, bij anderen heeft het leven afgelopen jaar sporen getrokken die nog lang voelbaar zullen zijn door gemis en verdriet.

 

 1. Gouden en Platina huwelijken in 2021 :

50 en 60 jarige huwelijken : 60 jaar getrouwd : Dré en Lies Biermans van Helden.                                                                                                       

 

 1. b. Overledenen in 2021 :

In memoriam de leden die overleden zijn :

Mevr. Nanny van Haarst Roozen ; mevr. Truus Thissen Meyers ; mevr. Annie Veens Teunissen ; Lies Tullemans Smets ; mevr. Trina Franssen Reijnders ; dhr. Jan Bulthuis ; mevr. Josefien Swilden ; mevr. Mia van Eck Bergs ; de heer Ton Rooding; mevrouw Lies Piepers Engelen; de heer Harry Hilkens;

 

 1. De nieuwe leden in 2021 :

Sonja Geelen Goetzinger ;Joop Fleuren ;Leo en Lia Knoben; Ria van Schaik .

 

 1. Bestuursactiviteiten.

Ook dit jaar is het bestuur aan de slag gegaan met de volgende beperkte activiteiten. :

 

 1. Els en Graselia hebben acte de présence gegeven bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 3 januari.

 

2 .Piet Bergs en Giny Bulthuis helpen ouderen bij  het invullen van de eenvoudige belastingaangiften en toeslagen. Omdat de aangiftes alleen nog maar digitaal worden gedaan is er de jaarlijkse bijscholing op

17 februari, verzorgd door KBO – Limburg .

 

 1. Els Daris is ouderenadviseur en tabletcoach. , aanspreekpunt en leidster van de “ Vergeet me niet groep”.

 

 1. De “Vergeet me niet” groep . De groep bestaat uit 9 dames en één heer, Zij bezoeken de langdurig zieken en leden van onze vereniging die vereenzamen. . Els enGraselia hebben ook dit jaar de leiding over de groepEr zijn 8 bijeenkomsten om te overleggen welke leden bezocht moeten worden. Vaak zijn er herhaalde bezoeken. Het thema eenzaamheid komt uitgebreid aan bod .

 

5.In het museum van de firma Dohmen hebben voor her eerst fysiek een kleine vergadering gehouden op 22 april. Enigste agendapunt was het organiseren van een verrassingspakket met houdbare producten . Het is de bedoeling om alle leden zulk pakket aan huis te bezorgen.

Deze actie is in samenwerking met supermarkt Jan Linders opgezet. Er zijn 176 pakketten samengesteld. Alle bestuursleden en de beschermheer hebben de pakketten bij alle leden bezorgd. De reacties waren overweldigend.

 

 1. Op donderdag 9 september zijn Jos en Piet naar de workshop Website bouwen geweest. Deze was georganiseerd door KBO -Limburg . Het maken en onderhoud van een website is intensief. Er komt medio oktober een vervolgsessie. Als de website af is dan gaat deze volgens planning per 1-1- 2022 in werking.

 

 

 1. Op 29 september was er een gesprek met het management van Jan Linders Herkenbosch met Jan en Piet over de deelname in het Jan Linders Fonds . Er zullen activiteiten georganiseerd worden in 2022 waarbij we onze vereniging financieel een oppepper kunnen geven.

 

 1. Els en Piet zijn naar de regiovergadering van de KBO – Midden Limburg in Baexheimerhof in Baexem.

Op maandag 1 november. Het hoofdpunt was de voorbespreking van de Algemene vergadering van 18 november a.s. Han Hollander gaf tekst en uitleg. Joost Jenniskens nam het financiële gedeelte voor zijn rekening.

 

15.Woensdagmiddag 7 september is er een voorlichting gegeven aan de deelnemers van de wekelijkse kienmiddag in het licht van de RIVM maatregelen. De 1.5 meter afstand blijft een moeilijkheid. Er was uitleg over hoe deze kienmiddag gaat verlopen. Besloten werd op 7 oktober de middag weer op te starten onder voorbehoud dat er geen lockdown komt.

 

 1. Op dinsdag 16 oktober was er de tweede gedeeltelijke lockdown. Voor onze activiteiten betekent het MBVO zonder nazit moet plaatsvinden. De opkomst die maandag was nog maar de helft. Dat geldt ook voor de kienmiddag. Daarom is deze middag weer voorlopig stopgezet. Dat geldt ook voor de maandelijkse wandeling. Men mag nog maar met 4 personen samenzijn.

 

17.Alle verenigingen ,met een maatschappelijk draagvlak, in het werkgebied van Rabobank Echt-Roermond kunnen weer deelnemen aan een sponsoractie van de Rabobank ClubSupport door zich aan te melden. Men moet niet alleen klant maar ook lid van de Rabobank worden of zijn. Het lidmaatschap is gratis. Het stemmen is digitaal via app of internetbankieren van 5 tot 25 oktober.

Het sponsorbedrag moet naar een activiteit gaan die in 2022 gaat plaatsvinden. Joop doet de aanmelding  De toekenning was gepland op 9 november onze vereniging heeft een  bedrag  uitgekeerd gekregen : € 584,20

 

 1. In de week voor Kerstmis hebben leden die langdurig ziek, eenzaam en dit jaar weduwe zijn geworden een Kerstwens met een attentie ontvangen. Verder hebben de rest van de leden dezelfde Kerstwens digitaal of per brief ontvangen om eenieder een hart onder de riem te steken.

 

2b. Bestuurssamenstelling 2021.

Voorzitter: Jan Raijmakers.

Secretaris: Piet Bergs.

Penningmeester :Joop Schothuis.

2e Secretaris :Els Daris.

2e Penningmeester: Jos Moors,

Bestuurslid : Graselia Pluim.

Bestuurslid : Thom Hillen.

Beschermheer :Piet Wolters.

 

3 .Bestuursmutaties.

A Er hebben in 2021 geen bestuursmutaties plaatsgevonden.

 

 1. Voorlichting en Thema-middagen.

Dit jaar zijn er geen Themamiddagen georganiseerd i.v.m. de corona pandemie en alle regels eromheen.

 

 1. De wekelijkse activiteiten.
 2. MBVO gym.

Op  6 september zijn we na bijna een jaar absentie weer begonnen met de gym om later weer te stoppen i.v.m. de volgende lockdown.

 1. Lindedance .

De groep is weer voor het eerst begonnen op maandag 14 juni en na de vakantie weer op 6 september om later in het jaar weer te stoppen i.v.m. de volgende lockdown.

 1. Kienmiddagen.

Op 29 september is de kienmiddag weer gestart. Het bestuur was benieuwd naar de opkomst omdat 6 leden die wekelijks kwamen overleden zijn vanaf september 2020. Toch bij de start nog 17 betalende deelnemers.

Omdat de 1,5 meter afstand voorlopig gehandhaafd blijft en door het overlijden en zieken is de groep eerder naar 12 personen gedaald. Om kostendekkend te zijn moet er minimaal 20 personen deelnemen.

 

 1. Activiteiten en meetings vanuit de KBO- Limburg.

Op dinsdag 21 september zijn Piet, Jos en Thom naar de Besturen Contactdag geweest welke georganiseerd wordt door KBO-ML. Deze BCD werd dit jaar gehouden in het openluchtmuseum  Eynderhoof in Nederweert- Eind.

Eerst was er een lezing over het ontstaan van dit museum. Na de koffie met vlaai was er een bezichtiging verdeeld in groepen.

 

 1. Bijzondere activiteiten.
 2. Aanschuifdiners.

Op dinsdagmiddag  2 november heeft er voor het eerst  en het laatste dit jaar een aanschuifdiner plaatsgevonden. De locatie was restaurant Aan de Hoeve in Vlodrop. Er was konijn in het zuur met rode kool en aardappelpuree als hoofdgerecht. Er waren 52 deelnemers .

 

2 Algemene Vergadering.

Door de lockdown  en de 1,5 meter maatregel heeft het bestuur besloten ook dit jaar gaan jaarvergadering te houden. De bedoeling is om in 2022 de jaarvergadering van 2020 en 2021 te houden medio februari.

 

 1. Paasviering.

Dit jaar is het door de lockdown niet mogelijk een Paasviering te organiseren.

 

 1. Koningskienmiddag.

Door de lockdown is het niet mogelijk om het Koningskienen te houden.

 

 1. Fietstochten.

Tot nader order zijn alle fietstochten stopgezet i.v.m. de corona-pandemie.

 

5.1.Hap en Trap fietstocht.

Ook dit jaar zal er geen Hap en Trap evenement plaatsvinden .

 

6.Wandeltochten.

 Donderdag 30 september was de eerste wandeltocht . Gestart werd er vanaf  Manage Venhof. Na 2 uur wandelen op de Meinweg was er  na afloop koffie met vlaai. Door de lockdownmaatregelen moest ook deze activiteit stoppen.

 

 1. Verassingsattentie.

In de maand mei  hebben alle leden een verassingspakket ontvangen met houdbare produkten  om dat we al het hele jaar 2020 tot nu toe niets hebben kunnen organiseren voor de leden. Het bestuur  heeft gemeend met deze actie dat we onze leden niet vergeten.

 

 1. Surprise-kienmiddag .

.    Er is in dit jaar geen surprise-kienmiddag gehouden i.v.m. de coronapandemie.

 

 1. Workshop Kerststukjes maken.

    Er zijn dit jaar geen Kerststukjes gemaakt i.v.m. de coronapandemie.

 

10 . Kerstviering.

    Dit jaar is geen Kerstviering gehouden i.v.m. de coronapandemie.

    Er zijn we; 37 Kerstattenties bij de 90+ leden, leden die een geliefde verloren hebben en de langdurig

    ziek zijn.

 

 1. Tenslotte.

Het bestuur heeft 4 maal vergaderd. Het aantal leden bedroeg op 31 december 2021 : 175.

Het bestuur  wil graag meer leden bij activiteiten  betrekken. We gaan in 2022  weer volop tegenaan  zodra de tijd dat toelaat om  activiteiten te organiseren met nieuwe ideeën vanuit de leden .

Tenslotte een woord van dank aan alle bestuursleden, de beschermheer, de vrijwilligers  en het personeel van  De Harch  voor hun inzet en de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

 

Vrijdag 18 maart 2022.

 

 

De voorzitter                                                                                            De  secretaris.