jaarverslag 2020

1 .Inleiding.

Dit is het jaarverslag over het verenigingsjaar 2020 en zijn samengevat de activiteiten en gebeurtenissen van de Ouderenvereniging/KBO Herkenbosch. Door de corona pandemie zijn heel veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de RIVM regels. De 1.5. meter afstand is de bottleneck voor alle activiteiten waar grote aantallen leden bij aanwezig zouden zijn.

Sommige leden zullen terugkijken op een vreugdevol jaar met persoonlijk geluk, bij anderen heeft het leven afgelopen jaar sporen getrokken die nog lang voelbaar zullen zijn door gemis en verdriet.

 

 1. Gouden en Platina huwelijken in 2020 :

50 en 60 jarige huwelijken : 50 jaar getrouwd : Aj en Jo Dohmen Thevissen.

                                                                                

                                              60 jaar getrouwd : Ton en Wilma Rooding Koenen ;                                    

 

 1. b. Overledenen in 2020 :

We gedenken de leden die overleden zijn :Harry Hoek; Frits Smits; Annie Gieren; Nellie Smeets;

Truus Sampers; Mia van Wandeloo Palmen ; Theo Kerkhoff ; Loes Buyl van Thiel ;

 

 1. De nieuwe leden in 2020 :

Frans Hellenbrand ;Toos Hellenbrand ; Jan Bulthuis; Giny Bulthuis; Wim Palmen; Lia Palmen;

Josefien Swilden ;

 

 1. Bestuurs-activiteiten.

Ook dit jaar is het bestuur aan de slag gegaan met de volgende beperkte activiteiten. :

 

 1. Els en Graselia hebben acte de présence gegeven bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 3 januari.

 

2 .Piet Bergs en Giny Bulthuis helpen ouderen bij  het invullen van de eenvoudige belastingaangiften en toeslagen. Omdat de aangiftes alleen nog maar digitaal worden gedaan is er de jaarlijkse bijscholing op

17 februari, verzorgd door KBO – Limburg .

 

 1. Els Daris is ouderenadviseur en tabletcoach. , aanspreekpunt en leidster van de “ Vergeet me niet groep”.

 

 1. De “Vergeet me niet” groep . De groep bestaat uit 9 dames en één heer, Zij bezoeken de langdurig zieken en leden van onze vereniging die vereenzamen. Op 6 januari stopt dhr. Georg Ceelen als lid van de groep wegens persoonlijke redenen. Els enGraselia hebben ook dit jaar de leiding over de groepEr zijn 8 bijeenkomsten om te overleggen welke leden bezocht moeten worden. Vaak zijn er herhaalde bezoeken. Het thema eenzaamheid komt uitgebreid aan bod .

 

5.Dinsdag 14 januari zijn Jan en Piet in gesprek geweest met de uitbaters van La Diligence . Zij hadden eind 2019 aangegeven om in hun restaurant een aanschuifdiner te houden. Het gesprek was zeer positief en vanaf dit jaar gaan  we met onze vereniging 2 middagen dineren.

 

6.Dinsdag 21 januari zijn Jos en Piet naar een extra bijeenkomst geweest van KBO-L .Het onderwerp was het opzetten van een eigen website. De presentatie was in handen van Joan Raaijmakers , communicatieadviseur en Thomas Bogaarts van EWM ( Europewebmedia.)

De items die aan bod kwamen : Internet, kunnen/willen we nog zonder.

Een website bouwen ,hoe ingewikkeld is dat eigenlijk.

Stap voor stap naar een website op maat voor iedere afdeling.

Medio april volgen de workshops waarbij het naar huis gaan er een website is met een eigen domeinnaam.

 

7.Donderdag 14 februari vond er een gesprek plaats van Piet en Els met Sonja Thissen van de gemeente.

De gemeente gaat een gezondheidsnotitie opstellen. Sonja bespreekt een inventarisatie welke de vereniging onder de aandacht heeft : Dementie, Eenzaamheid, Mobiliteit , Mantelzorgers, Pesten.

Els gaf tekst en uitleg over de Vergeet me niet groep “. Er zijn te weinig vrijwilligers om alle vraag naar bezoeken te houden. Er komt een meeting hierover op 25 maart a.s. in het gemeentehuis.

 

 1. Jos Moors is aanwezig geweest bij de aftrap van de startbijeenkomst van het lokaal sportakkoord Roerdalen. Een beoogde samenwerking met verenigingen, accommodaties, professionals en initiatieven zo met elkaar gaan samenwerking. De aftrap was in de Roerparel in Odiliënberg op 4 maart.

 

 1. Vanaf 13 maart zijn alle activiteiten van onze vereniging per direct stopgezet vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Dat is voor de eerste 3 weken maar dat kan voor langere tijd worden. Eind maart is de termijn verlengd tot 1 juni. Dat betekend dat de Paasviering, Koningskienen en het aanschuifdiner op 2 en 3 april in La Diligence verplaatst wordt naar een latere datum.

 

 1. In april de week voor Pasen is er het plan om alle leden een hart onder de riem te steken omdat door de coronacrisis ergeen activiteiten voorlopig plaats zullen vinden. Ieder lid ontvangt een ansichtkaart met een brief waarin de voorzitter een Paaswens doet en diverse telefoonnummers voor eventueel een gesprek of hulp. Omdat we zoveel mogelijk binnen moeten blijven.

 

11.Op maandag 15 juni hebben we voor  eerst na 3 maanden een bestuursvergadering gehouden. In de open lucht  en 1,5 meter van mekaar ten huize van Jos Moors, Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde o.a. afsluiting van het seizoen 2019-2020 en de beperkte opstart van het nieuwe seizoen. Alle grotere activiteiten zijn geschrapt tot eind van het jaar . Alleen de kienmiddagen, MBVO, Linedance , de VMG voorzichtig weer beginnen.

 

12.Het bestuur heeft ook besloten  op 17 juni om mondkapjes te kopen i.v.m. de opstart van activiteiten waarbij de vrijwilligers zo’n kapje moeten dragen.

 

13.Op woensdag 8 juli is er een bestuursvergadering bij Jos Moors thuis gehouden wel met 1.5 meter afstand naar elkaar. O.a. is besproken dat  het enige aanschuifdiner in La Diligence op 26,27 en 28 augustus zal gaan plaatsvinden. En de kleine opstart in september.

 

 1. Na een vergadering van de stichting De Harch op 10 augustus heeft het bestuur voorgesteld om de kienmiddag met een maand uit te stellen omdat het virus weer oplaait. De start van MBVO is nog twijfelachtig.

 

15.Woensdagmiddag 7 september is er een voorlichting gegeven aan de deelnemers van de wekelijkse kienmiddag in het licht van de RIVM maatregelen. De 1.5 meter afstand blijft een moeilijkheid. Er was uitleg over hoe deze kienmiddag gaat verlopen. Besloten werd op 7 oktober de middag weer op te starten onder voorbehoud dat er geen lockdown komt.

 

 1. Op dinsdag 16 oktober was er de tweede gedeeltelijke lockdown. Voor onze activiteiten betekent het MBVO zonder nazit moet plaatsvinden. De opkomst die maandag was nog maar de helft. Dat geldt ook voor de kienmiddag. Daarom is deze middag weer voorlopig stopgezet. Dat geldt ook voor de maandelijkse wandeling. Men mag nog maar met 4 personen samenzijn.

 

17.Alle verenigingen ,met een maatschappelijk draagvlak, in het werkgebied van Rabobank Echt-Roermond kunnen weer deelnemen aan een sponsoractie van de Rabobank Club Support door zich aan te melden. Men moet niet alleen klant maar ook lid van de Rabobank worden of zijn. Het lidmaatschap is gratis. Het stemmen is digitaal via app of internetbankieren van 5 tot 25 oktober.

Het sponsorbedrag moet naar een activiteit gaan die in 2020 gaat plaatsvinden. Joop doet de aanmelding  De toekenning was gepland op 25 november onze vereniging heeft een  bedrag  uitgekeerd gekregen : € 770,14 .

 

 

 

 

 1. In de week voor Kerstmis hebben leden die langdurig ziek, eenzaam en dit jaar weduwe zijn geworden een Kerstwens met een attentie ontvangen. Verder hebben de rest van de leden dezelfde Kerstwens digitaal of per brief ontvangen om eenieder een hart onder de riem te steken.

 

2b. Bestuurssamenstelling 2020.

Voorzitter: Jan Raijmakers.

Secretaris: Piet Bergs.

Penningmeester :Joop Schothuis.

2e Secretaris :Els Daris.

2e Penningmeester: Jos Moors,

Bestuurslid : Graselia Pluim.

Bestuurslid : Thom Hillen.

Beschermheer :Piet Wolters.

 

3 .Bestuursmutaties.

 1. Op de jaarvergadering van 28 februari werd Piet Bergs bij acclamatie gekozen tot bestuurslid. Piet had zich herkiesbaar gesteld. Daarna is hij unaniem gekozen .

 

 1. Voorlichting en Thema-middagen.

Dit jaar zijn er geen Themamiddagen georganiseerd i.v.m. de corona pandemie en alle regels eromheen.

 

 1. De wekelijkse activiteiten.
 2. MBVO gym.

In januari zijn we gestart met 40 deelnemers o.l.v. mevrouw Tonnie Vogels. In de loop van het voorjaar is het aantal 40 leden gebleven. De vrijwilligers zijn Hennie v.d. Riet en Ali Kiebert.

In maart is MBVO abrupt gestopt i.v.m corona. Het seizoen is weer gestart op maandag 7 september met inachtneming van de RIVM regels.

Op maandag 19 oktober  zijn de lessen zonder nazit i.v.m. de verscherpte maatregelen.

 1. Linedance

In januari zijn we gestart met 15 deelnemers o.l.v. Hanneke Brouwers. De lessen worden gehouden in het gebouw van de soos Amicale. Mevrouw Gerda Dongelmans geeft de danslessen samen met haar man Gerard, die zorgt voor de muziek. In maart zijn de lessen gestopt i.v.m. de corona uitbraak. Op maandag 7 september was de opstart met een probeerles omdat men 1.5. meter afstand moet houden. Het zou net gaan. De groep is in september met 14 deelnemers gestart. In november is helaas mevrouw Loes Buyl overleden na een ernstige ziekte.

 1. Kienmiddag.

Voor de kienmiddagen geldt hetzelfde als voor MBVO en de Linedance. Ook hier zijn we in maart moeten stoppen door corona. Voor de deelnemers een groot gemis. Na versoepeling van de regels maar nog met de 1.5. meter afstand is besloten om op 7 oktober weer een kienmiddag te doen.

Na 2 kienmiddagen zijn we al weer moeten stoppen omdat er verscherpte maatregelen  zijn d.w.z. er mogen geen koffie/thee geconsumeerd worden.

 

 1. Activiteiten en meetings vanuit de KBO- Limburg.

1.Donderdag 30januari was er een informatiebijeenkomst voor de afdelingsbesturen van KBO-Limburg. Deze bijeenkomst werd gehouden in het congrescentrum Het  Forum te Roermond.

Aan het begin van een nieuw jaar was er een goede reden om elkaar bij te praten. Het thema voor die middag

was: Op weg in 2020. De voorzitter van KBO-Limburg ,Marcel Ballas, was verhinderd en sprak de zaal toe via een videoverbinding. Daarna nam Han Hollanders de presentatie over.

Het eerste gedeelte : Waar staan we en wat gaat de KBO  doen in 2020.

Diverse punten , 13 in totaal, werden opgesomd . Maatschappelijk zeer betrokken bij allerlei zaken.

In het tweede gedeelte ging het over de landelijke ontwikkeling van de KBO-PCOB .

Het staat er niet goed voor. Diverse provinciale besturen staan niet op een lijn met beleidsplan zoals dat in september 2019 met 84% van alle afdelingen was goedgekeurd. Provinciale besturen van Noord- en Zuis Holland , Flevoland, Groningen en Drenthe willen afwijken van de bovengenoemde beleidsplan voor de samenvoeging. KBO heeft veel meer leden dan PCOB . Maar het bestuur van PCOB wil evenveel zeggenschap. Twee kopstukken van de Unie KBO zijn uit onvrede al opgestapt.. Het hoofdbestuur is nog maar één persoon. KBO-Limburg is uit onvrede met de situatie uit de werkgroep gestapt die de  samenwerking moet uitwerken. Veel leden vroegen het bestuur over hun schaduw heen te stappen en weer terug naar de onderhandelingstafel te gaan. Er zijn grote problemen met de pensioenen, zorg en woning. Daar moet mee aan de slag en geen ruziemaken en de hakken in het zand zetten. Els en Piet zijn daarbij aanwezig geweest,

 

2.Maandag 9 maart was de tweede Regioraadvergadering. Het hoofdthema was over eenzaamheid. Er komt een project waar KBO-L samen met 7 andere partners en 4 pilot gemeentes dit probleem aanpakken. Verder was er de presentatie van het jaarverslag 2019 en het daarbij horende financieel jaarverslag.

Piet en Els zijn daarbij aanwezig geweest.

 

 1. Op donder 12 november vond de jaarvergadering plaats . Deze keer via een Webinar , d.w.z. dat de vooraf opgegeven 125 afgevaardigden via een videoverbinding het bestuur van KBO-L deze afgevaardigden kon toespreken. Door de coronapandemie kon er geen normale jaarvergadering plaatsvinden . Hoofdpunten waren het financieel jaarverslag en het beleidsplan 2021-2024. een heikel punt was de jaarlijkse afdracht naar de unie KBO. Ook de fusie KBO-PCOB wordt omgezet in een federatie.

 

 1. Bijzondere activiteiten.
 2. Aanschuifdiners.
 3. De eerste activiteit was het eerste aanschuifdiner in het Wokrestaurant Snackpoint op vrijdag 10 januari. Het diner was in buffetvorm .Er waren slechts 43 deelnemers.

Het restaurant St. Andrews heeft te kennen gegeven geen aanschuifdiners mee te organiseren omdat het niet kostendekkend is . Men trekt dit beleid door voor kasteel Daelenbroek en het Boshotel.

 1. Donderdag 20 februari gingen we dineren in restaurant Aan de Hoeve in Vlodrop. Met een Minestronesoep werd begonnen . Het hoofdmenu was varkenshaas in champignonsaus, groente, salade en frites . Het toetje was een verrassing van de chef-kok. Er waren 63 deelnemers.
 2. Donderdag 2 april en vrijdag 3 april was het aanschuifdiner in restaurant La Diligence gepland echter door het coronavirus waren alle restaurant tot nader order gesloten. Het diner gaat op een latere datum door..

deze datum was op 26, 27 en 28 augustus. De tafels stonden 1,5 meter uit elkaar. Bij binnenkomst moesten de handen gedesinfecteerd worden. Er was een 3 gangenmenu met o.a. Witlofsoep, keuze uit vlees en witvis en een nagerecht met aardbeien. Er waren op iedere middag 22 deelnemers.

Dat was het laatste aanschuifdiner voor dit jaar. De afstand van 1.5. maakt het bijna niet mogelijk om deze activiteit met zulke grotere aantallen te organiseren.

 

2 Algemene Vergadering.

Vrijdag 28 februari hield onze vereniging haar Algemene Vergadering. Er waren 48 leden aanwezig inclusief de 6 bestuursleden . De presentatie was voor het eerst via een dia presentatie.

De notulen werden voorgelezen door Els, Joop en Piet,

Het jaarverslag 2019 wordt niet voorgelezen. Er werd en de hoogtepunten van het afgelopen jaar eruit genomen. Leden die interesse hebben krijgen het verslag digitaal toegezonden.

De penningmeester geeft uitleg over het financieel jaarverslag 2019  en werd na het verslag van de kascommissie  decharge verleend ,samen met het bestuur. De begroting 2020 werd daarna behandeld.

De contributie blijft € 30,- voor het jaar 2021 per lid per jaar.

Piet Bergs was aftredend  en werd voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid. Piet werd bij acclamatie  gekozen en daarna hield hij een korte toespraak. Hij bedankte de aanwezigen o.a. voor het gestelde vertrouwen.

Bij de activiteitenoverzicht 2020 werden door Piet , Jos en Els enkele activiteiten eruit gelicht zoals de Dagtocht Mergellandroute , excursie Europarlement . Jos vertelde over de fiets- en wandeltochten en het opzetten van een eigen website.

Els ging in op de activiteiten van de Vergeet me niet groep en een oproep voor meer deelnemers voor deze groep.

De voorzitter deelde mede dat er een groot onderzoek komt over eenzaamheid onder ouderen. Waarbij een rol is weggelegd voor de KBO . Dit is een van de vele speerpunten in haar beleid van dit jaar,

Omdat de besmetting van het coronavirus was uitgebroken in de Duitse grensstreek had Jan ’s morgens contact gehad met de GGD in Venlo. De vergadering kon gewoon doorgaan. Alleen geen handen schudden.

 

 

 

 1. Paasviering.

Deze viering is afgelast i.v.m. de coronapandemie. Op last van de regering zijn alle samenscholingen verboden tot 1 juli.

 

 1. Koningskienmiddag.

Deze viering is afgelast i.v.m. de coronapandemie. Op last van de regering zijn alle samenscholingen verboden tot 1 juli.

 

 1. Fietstochten.

Tot nader order zijn alle fietstochten stopgezet i.v.m. de coronapandemie. Tot 1 juni zijn samenscholingen van meer dan 3 personen verboden.

 

5.1.Hap en Trap fietstocht.

Ook deze activiteit gaat een streep door. Er moet 1,5 meter afstand gehouden blijven . Dat kan ook bij deze activiteit niet gegarandeerd worden.

 

5.2Wandeltochten.

 1. Donderdag 30 januari zijn we met een groep van 11 deelnemers een wandeling gaan maken in de omgeving van het voormalig klooster Sankt Ludwig, door de besneeuwde bossen. Een bezoek aan de begraafplaats. Daarna nog een stukje Dalheim met zijn molen. Aan het eind van deze wandeling was er koffie met vlaai bij het Boshotel.
 2. Donderdag 27 februari zijn we met een groep van 9 personen weer een wandeling gaan maken in de omgeving van de Dahlheimer Mühle . Het weer was er een met een winters tintje. Er viel sneeuw. En het was guur. De koffie met vlaai was in de Boshut. Eigenlijk was de bedoeling in het Boshotel. Maar omdat er een paar dagen vooraf een gast in het hotel was geweest die naderhand het coronavirus heeft opgelopen waren we dus uitgeweken naar het Boshotel.
 3. Donderdag 28 maart ging de wandeling niet door omdat er met niet meer dan 3 personen mochten deelnemen i.v.m. de richtlijnen van het RIVM m.b.t. de corona-pandemie .
 4. Donderdag 30 juli kon er weer een wandeling plaatsvinden op de Meinweg richting Elfenmeer ,via de Rolvennen . Dat was de eerste keer na de brand die eind april op de Meinweg gewoed had. Aan het eind van deze wandeling zijn we  naar het terras van  Venhof waar we allemaal de koffie en vlaai lieten smaken. Er waren maar 11 deelnemers.
 5. Donderdag 26 augustus was de start vanaf de parkeerplaats bij de Golfbaan. Vanaf daar ging de wandeling door het Bremmersbos en de Luzenkamp weer terug naar het terras bij de golfbaan. Er waren 10 deelnemers.
 6. Donderdag 24 september zijn we met 14 deelnemers gestart bij de parkeerplaats van de Boshut.Van daaruit is de groep via de Turfskoel naar de Roer gewandeld tot aan Vlodrop. En daarna het broek weer terug naade plaats waar we begonnen waren. De koffie met vlaai liet iedereen zich goed smaken.

De wandeling op 27 oktober werd afgelast i.v.m. De aangescherpte regels van de tweede lockdown. Er mag buiten nog maar met 4 personen samenzijn.

 

6.. DvdO.

Donderdag1 oktober zou de Dag van de Ouderen plaatsvinden.  Dit jaar was de beurt aan de seniorenvereniging van Melick om deze middag te organiseren. Door de corona pandemie kan zulke activiteit met zulke grote aantallen deelnemers in een zaal met de tafels op  1.5. meter afstand gehouden worden.Ook deze activiteit is doorgeschoven naar 2021.

 

 1. Surprise-kienmiddag .

Ook deze activiteit kan geen doorgang vinden i.v.m. de RIVM regels veroorzaakt door de corona pandemie.

 

 

 1. Workshop Kerststukjes maken.

Ook deze activiteit kan geen doorgang vinden i.v.m. de RIVM regels veroorzaakt door de corona pandemie.

 

 1. Kerstviering.

Ook deze activiteit kan geen doorgang vinden i.v.m. de RIVM regels veroorzaakt door de corona pandemie.

 

 1. . Tenslotte……..

Het bestuur heeft 7 maal vergaderd. Het aantal leden bedroeg op 31 december 2020 : 205.

Tenslotte een woord van dank aan alle bestuursleden, de beschermheer, de vrijwilligers  en de stichting  De Harch de prettige samenwerking in het afgelopen jaar.

 

Vrijdag 18 maart 2022.

 

 

De voorzitter                                                                                            De  secretaris.