MBVO

Dringende Oproep voor nieuwe deelnemers MBVO (de Gym)

Door de coronapandemie is in de loop van de afgelopen 2 jaar het aantal deelnemers dramatisch gedaald door oorzaken zoals overlijden, ziektes, operaties met lange nazorg.
Maar ook de angst voor besmetting.
Het is zelfs zo erg dat we bijna genoodzaakt zijn om te stoppen met de gymlessen op de maandagmorgen, omdat de kosten niet meer opwegen tegen de inkomsten.

Daarom deze urgente oproep:
Van een eventuele verhoging van de AOW leeftijd zullen we wel geen last hebben,
maar stijf worden we wel als we niet meer bewegen.
Dat kunnen we doen door wandelen, Nordic walken, fietsen, tennissen, zwemmen, en wat al meer nodig is.
Voor al die sporten moeten de spieren getraind en opgewarmd worden.
Daarom organiseert de Ouderenvereniging/KBO Herkenbosch gymles, beter bekend als Meer Bewegen Voor Ouderen..
Wat zijn uw voordelen als je deze gymlessen volgt :
• Bevordert uw welzijn, fitheid en vitaliteit.
• Houd je langer mobiel en bevordert de mogelijkheid om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving
te blijven functioneren en te wonen.
• Het is goed voor sociale contacten.

Dat doen twee enthousiaste groepen elke maandagmorgen in de Harch, onder enthousiaste leiding van mevrouw Tonny Vogels.
In drie kwartier wordt er gestapt, gerekt en de beentjes in de lucht getild; staand en liggend, op muziek.
Belangrijk: Ieder op zijn eigen niveau!

En dan is er nazit met koffie of thee om nog even gezellig na te praten.
Zo kun je er de hele week weer tegen.

Er is nog plaats voor deelnemers die 55 jaar of ouder zijn en ook Vitaal Ouder willen worden.
Kom maandag a.s. om 9.30 uur of 10.30 uur naar de Harch en meld je bij Tonny Vogels.
U kunt al meedoen vanaf 55+: de jonge senior.
Je mag alvast een keer op proef mee doen.
Kies je er voor te blijven dan kost dat € 30,- voor de rest van het seizoen tot juli 2022.
Opgave kan telefonisch bij Piet Bergs ( 535087) of via e-mail p.bergs@telfort.nl.

N.B. : Je hoeft niet per se lid te zijn van onze vereniging om aan deze cursus deel te nemen.