Welkom op de website van de seniorenvereniging
"KBO Herkenbosch"

Activiteiten juni 2024

Kienen voor leden op woensdagmiddag : 5 juni Kienmiddag De Harch , aanvang 13.30 uur. 19 juni Kienmiddag De Harch...
Lees meer

OVERIG NIEUWS

Over seniorenvereniging/KBO Herkenbosch

Het bestuur van de KBO Herkenbosch heet u van harte welkom.

Met deze publicatie willen wij wat meer inhoudelijke bekendheid geven met betrekking tot de Ouderenvereniging /KBO Herkenbosch.
Wij zijn een vereniging die in 1964 is opgericht en die het doel heeft om senioren van 55 jaar en ouder op een leuke en educatieve manier zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.
Wij streven naar het bevorderen van onderlinge sociale contacten door middel van het organiseren van allerlei activiteiten.
We pogen hiermee een stukje eenzaamheid te voorkomen .

Onze vereniging telt 175 leden waarvan momenteel 7 bestuursleden en biedt een groot scala aan activiteiten:
-in juli de jaarlijkse feestelijk afsluiting van het seizoen;

-carnavalsmiddag;
-Paasviering;
-Kerstviering;
-Konings – en surprisekienen;
-dagtochten;
-thema- en voorlichtingsmiddagen;
-aanschuifdiners;
-stoelyoga op woensdag

– fitnes op dinsdag 
-Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO), op maandagmorgen;
-de  kienmiddag op woensdagmiddag (eerste en derde woensdag van de maand);
-wandelen op donderdagmiddag(eerste en derde donderdag van de maand);
-jaarvergadering in februari of maart;
-bezoek aan eenzamen, zieken;
-attenties voor bijzondere verjaardagen en jubilea.
Kortom zijn wij een plek voor ontmoeting, ontspanning, actief bezig zijn, of gezellig bijpraten.
Als het kan onder het genot van een kop koffie, thee of een drankje.
Je mag wel stellen dat we een interessante vereniging zijn die midden in de gemeenschap staat, met enthousiaste bestuursleden die zich graag voor haar leden willen inzetten.
Wij hopen dan ook in de toekomst kwalitatief goede activiteiten te kunnen blijven bieden.

Misschien inspireert het u om lid te worden van onze vereniging en mogen wij binnenkort als nieuw lid begroeten.

De huidige contributie bedraagt € 30,- per jaar.
Ook is onze vereniging lid van de Katholieke Bond van Ouderen ( KBO) in Limburg (38.000 leden).
Onze bond doet veel aan belangenbehartiging en dienstverlening voor de senioren zoals:
-aandacht voor een goede gezondheidszorg;
-welvaartsvaste AOW;
-verbetering koopkracht ouderen;
-aandacht voor huisvesting;
-belasting invulhulp;
-ouderenadvisering;
-tabletcoaching;
-juiste toepassing van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
-geschikte woningen voor ouderen;
-juristenteam;
-korting op tal van producten en diensten, zoals bijvoorbeeld de korting op de rijbewijskeuring en een collectieve zorgverzekering en ledenvoordeel bij energie.
Tevens ontvangt u gratis 10 maal per jaar het KBO magazine ONS, met veel tips, informatie en interessante artikelen over en door senioren.

Wij hopen u hiermee een verhelderend beeld te hebben geschetst van onze vereniging. Wij zullen het zeer op prijs stellen u eerstdaags als nieuw lid te mogen begroeten, of misschien wel als nieuw toekomstig bestuurslid.
Voor meer informatie en inschrijfformulier bel of mail met ons secretariaat, telefoonnummer 535087 of mail p.bergs@telfort.nl.

Het bestuur :
Thom Hillen, Guido Sars, Nelly Hermans, Els Daris, Piet Bergs , Graselia Pluim , Jos Moors .

 

Ik wil meer informatie over KBO Limburg