Ouderen adviseur

 

De ouderenadviseur

 

Vrijwilliger, meedenker, wegwijzer, een laagdrempelige helper die niet op de klok hoeft te kijken. Helpt mee om te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Helpt zoeken naar oplossingen bij praktische problemen. Heeft een luisterend oor en oordeelt niet. Denkt mee bij het vinden van contacten buitenshuis. Kijkt mee welke activiteiten aantrekkelijk kunnen zijn óók eventueel thuis. Wijst u de weg naar de juiste hulpverlenende instanties. Kan helpen bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek als er een beroep gedaan moet worden op de WMO. Weet bij materiële zorgen waar hulp te vinden is.

Zoekt samen met u naar een goede balans in het leven.  De hulpvrager bepaalt altijd zelf wat hij kan, wil, doet. Er wordt nooit iets opgedrongen.

 

Maak vrijblijvend een afspraak.

 

In Herkenbosch: Els Daris

Bel 0475534194 of 06 30 773 996