Interessant ledenblad

KBO-leden ontvangen 10 keer per jaar het Ledenmagazine van de landelijke vereniging KBO PCOB. Veel mensen herinneren zich misschien nog de oude naam van dit blad De Nestor. Het ledenblad is een stevig magazine met allerlei nuttige informatie en wetenswaardigheden voor senioren in het algemeen en KBO-leden in het bijzonder. Het is ook een boeiend ‘leesblad’ met reisverslagen, mooie interviews met bekende Nederlanders en een blik op activiteiten bij afdelingen in alle delen van het land. Mooie voorbeelden zijn te vinden op online artikelen lezen 

Leden van KBO Limburg ontvangen daarbij vier keer per jaar het blad Senioren Limburg. Een uitgave van Romeo Delta, waarvan KBO Limburg de volledige redactie verzorgt. In het eerste nummer van 2021 o.a. een interview met eurocommissaris Frans Tmmermans Senioren Limburg nr 1 2021