Jan Linders actie

Brainstormsessie in het kader van het Jan Linders-fonds.

Plaats: De Harch
Tijd: 14.00 uur
Datum 7 februari 2022
Afwezig: Jan en Thom, beiden met kennisgeving.

Voorafgaand aan het brainstormen meldt Piet B. dat er commotie ontstond toen Tonnie Vogels meldde dat ze per definitie wilde stoppen met MBVO ná dit seizoen. Beide groepen zijn nu samengevoegd tot één tot aan de zomervakantie. De resterende contributie bedraagt 30 euro. Alle leden geven aan te willen doorgaan en willen daar ook meer voor betalen, maar het gaat Tonnie niet om het geld. Het gaat erom dat ze meer deelname wil. Ze wil wél terugkomen voor 2 groepen. Een aantal leden heeft zich ook (nog) niet afgemeld. Alle leden krijgen volgende week een brief die door de gymnasten beoordeeld zal worden .
In het volgende seizoen wordt de contributie voor niet-leden van de ouderenvereniging 100 euro en voor leden 80 euro.

Dinsdag 8-2 gaan Piet en Els naar de Chinees Snackpoint om een aanschuifdiner af te spreken.

Joop en Piet maken een afspraak om het contract met Jan Linders-fonds te ondertekenen.

Piet en Els maken een afspraak met Twan Geelen (gemeente) om een en ander door te spreken.

De brainstormsessie met als punten :

a. Een extra kienmiddag (of misschien wel 2 of 3)
Eind juni, begin juli
Kaarten kopen bij Jan Linders. Deze gelden meteen als entreebewijs.
Prijs? 5 euro?
Maximaal aantal deelnemers: 80
Reserve fiches kopen
Welke prijzen beschikbaar
Wat kan JL hierin betekenen?

b. Wafels bakken door de leden voor verkoop.
Ingrediënten van Jan L?
Aantal wafelijzers ? Hoeveel kan stroom van JL hebben?
Ledenwervingspakketen aanvragen bij KBO Limburg .
Stands?

c. Wandelgroep i.c.m. MBVO.
Peter Thewissen vragen en/of Tonnie Vogels? Leon Weerts misschien nog?
Tonny demonstratie bij JL?
Wandeling vertrek bij JL en aankomst bij JL
Wandelen op een donderdag, ongeveer 5 kilometer. Na afloop demonstratie MBVO, beter nog bij het begin van de wandeling. Of onderweg, ruimte bij sportvelden gebruiken?

d. Dorpslunch.
In september voor 55-plussers uit Herkenbosch. We hebben een draaiboek van Stramproij. Ideeën met JL? Eventueel horeca uit het dorp erbij betrekken?
Hulp inroepen van bijvoorbeeld de Schutterij en/of de Harmonie , WZC Bosscherhof , Soos en JOC.
Waar? Kasteel, Kerkplein, voor Bosscherhof de straat afzetten. Er moet een grote keuken beschikbaar zijn.
Catering regelen
Deelnamekaart kopen bij Jan Linders. Prijs?
Maximaal aantal deelnemers 200/ 250?
Meubilair regelen! EHBO ers.
Onder de blote hemel/tenten?
Kosten tenthuur? Inlichtingen bij Soos of JOC?

e. Line Dance
Demonstratie bij Jan L?
Piet vraagt de groep voor een eenmalig optreden op een zaterdag.

f. Rollatorwandeling
Starten bij JL en dan koffie/vlaai bij een horecagelegenheid. Eathook, Aaj Meule, Diligence, de Sjmeed, bie Suus?

g. Scootmobieltocht
Starten bij JL en dan naar Venhof of naar de molen aan De Waterschei en dan koffie/vlaai

Themamiddagen
Onder de aandacht brengen bij Jan L.
1.Over dementie, de film Wei: Misschien nog iemand uit de zorg die kan aanvullen
2.Over armoede, Zelf Sjöld: Misschien een medewerker van de gemeente die kan ondersteunen
3.Over valpreventie. Wel of niet doen?

Opfriscursus verkeersregels
1. Voor scootmobielers
2. Voor fietsers
3. Voor automobilisten

Met deze ideeën in de hand gaan Joop en Piet naar Jan Linders en Els en Piet gaan in gesprek met Twan Geelen